160th SOAR

Zařazení

SPECIAL OPERATIONS ARMY AVIATORS

  • 160th SOAR disponuje různým personálem, ale hlavní strukturou jsou právě speciálně vycvičení Piloti, kteří tvoří páteří celé jednotky.

  • Piloti nejdříve absolvují výcvik v Green Platoon a po splnění výcviku jsou zařazeni mezi standardní Piloty.

  • Piloti v Green Platoon se nejen zúčastňují výcviku, ale také se zapojují do bojových misí, kde získávají zkušenosti a plní důležité úkoly.

  • Hlavním principem Pilotů je létat v co nejnižší letové výšce a přistávat ve stísněných prostorech, a to vše v noci.

  • Avšak Piloti 160th SOAR se nezabývají čistě jen transportem, ale poskytují i Close Air Support (CAS) ve spolupráci s operátory Joint Terminal Attack Controller (JTAC).

pilot_badges
Aviator Badge
FM_badge
Flight Surgeon Badge

Special Operations Aviation Flight Medics

  • FM jsou jednou z nejdůležitější části pro úspěšný chod pozemních operací.

  • FM jsou zodpovědní za poskytování pokročilé zdravotnické péči, stabilizace pacienta a operování či kompletní ošetření operatorů jenž byly zraněni v boji.

  • Jejich primárním úkolem je převzít stabilizovaného pacienty od SOCM a nadále je pokročile ošetřovat do transportu na základnu kde proběhne kompletní ošetření.

  • Každý člen FM u nás prochází výcvikem který je naučí pokročile ošetřovat pacienty a kompletně je následně ošetřit.

Voják Potřebujeme, abyste potvrdili, že souhlasíte se soubory cookie! Je to jen pro vás, dokud nesouhlasíte, takže se vás za pár kliknutí zeptám znovu.