PRAVIDLA SKUPINY SPARTANS

– Připojením do této skupiny potvrzujete, že jste byli seznámeni s pravidly a budete je náležitě dodržovat
Za nedodržení pravidel bude člen skupiny potrestán 🔺STRIKEM🔺.
– Pravidla nejsou směrodatná a na závěr platí to, co řekne velitel jednotky či jeho zástupce.
– Velitel jednotky si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit a není jeho povinností na
změnu upozornit!
 

OOC / IC Recruits

1. Rekrut skupiny SPARTANS musí splnit výcvikový program skupiny, aby se mohl stát oficiálním členem. Výcvik mohou uskutečnit jen lidé, kteří jsou tím pověřeni a jeho ukončení musí schválit příslušný OFFICER dané strany.
2. Rekrut skupiny SPARTANS musí odehrát 5 akcí naší skupiny, aby splnil minimální limit, po kterém se může stát oficiálním členem.
3. Rekrut skupiny SPARTANS po dokončení výcviku a splnění minimálního počtu akcí, čeká, než plnohodnotní členi SPARTANS odhlasují, jestli chtějí rekruta do skupiny nebo ne.
4. Rekrut skupiny SPARTANS nemá nárok na OFF-DUTY, dokud nedokončí svůj výcvik.
5. Nově přijatý rekrut do skupiny SPARTANS není povinen se ihned účastnit výcviku a misí, musí tak však učinit od 3-tího dne od svého přijetí, kdy je povinen se hlásit na příslušné mise, výcviky nebo se z nich omluvit. Rekrut je povinen se účastnit třídních výcviků!
6. Rekrut skupiny SPARTANS je povinný přijít na třídní výcvik. Pokud nemůže přijít, musí se z výcviku řádně omluvit.
7. Rekrut skupiny SPARTANS musí projít nejméně druhým výcvikem, aby mu bylo umožněno se účastnit spojeneckých operací.
 

OOC SPARTANS 

1. Člen skupiny SPARTANS nesmí být součástí jiných ArmA 3 skupin. 
2. Pokud člen skupiny SPARTANS navštěvuje eventy jiných ArmA 3 skupin, musí upřednostnit naše oficiální eventy. 
3. Členi skupiny SPARTANS se musí respektovat. 
4. Členi skupiny SPARTANS musí dodržovat hierarchii skupiny. 
5. Členi skupiny SPARTANS jsou povinni nahlásit svou nepřítomnost v místnosti *🆘│omluvenky*  a to nejpozději do 17:00 2 dny před akcí při [O]ficiální a [Q]RF misi a do 19:00 2 dny před akcí při [O]ficiální [J]oint [O]ps. Omluvenka může být vedením odvětví ZAMÍTNUTA.
— Upozornění — Je přísný zákaz se odepsat z [N]eoficiální mise v den jejího konání, bude rovněž trestáno STRIKEM.
6. Členi skupiny SPARTANS nesmí opustit průběh [O]ficiální [Q]RF mise, pokud k tomu není pádný důvod a nebo jejich postava není trvale mrtvá. Pokud se tak stane, jedná se o brzké opuštění mise a může být potrestaná STRIKEM.
7. Členi skupiny SPARTANS se musí připojit do [O]ficiální [Q]RF mise včas, pozdní připojení na misi bez předchozí domluvy je pokládáno za pozdní připojení na misi a může být potrestaná STRIKEM.
7. Členi skupiny SPARTANS mají právo si zažádat o OFF-DUTY, pokud jejich nepřítomnost bude delší než 5 dnů. Maximálně může být OFF-DUTY po dobu 1 měsíce. OFF-DUTY si lze vzít jen 1x za 3 měsíce.
— Upozornění — při OFF-DUTY můžete přijít o svou hodnost, jelikož jakožto neaktivní člen se vám snižuje adaptace v týmu.
8. Členi skupiny SPARTANS nesmí změnit svou potvrzenou účast v den akce, jelikož se jedná o rezervovaný slot. Za nepřítomnost, či změny potvrzení své účasti, bude člen potrestán STRIKEM.
9. Členi skupiny SPARTANS mají přísný zákaz používat jakékoliv addony, módy či jiné extérní programy, které je zvýhodňuji v hraní.
 

IC SPARTANS

1. Při misích označených [O] a [Q], jsou hráči povinni dodržovat RolePlay a Realism náležitosti. Při nedodržování budou hráči upozornění, při opakování trestáni. – výjimka je u misí označených [N]. Může se jednat o mise, které nejsou zaměřený na jednotky, za které v rámci SPARTANS hrajeme, ale přesto je zde vyžadovaná úroveň hraní Realism & RolePlay. O této náležitosti rozhoduje ZEUS MISE.
2. Členi skupiny SPARTANS musí mít ve hře nastavené své roleplay jméno s hodností vz. LTC. David Striker, které NESMÍ být stejné jako jména filmových/seriálových postav, reálných osob apod. 
3. Členi skupiny SPARTANS můžou získávat nebo ztrácet ocenění. Ocenění lze získávat pouze až po úplném přijetí do skupiny!
4. Členi skupiny SPARTANS mají přísný zákaz psát do in-game chatu při misích! Narušuje to RolePlay!
5. Členi skupiny SPARTANS nesmí zneužívat addonů, jež nejsou určený pro jeho roli!
 

ROLEPLAY SPARTANS

 

1. Členi skupiny SPARTANS jsou povinni dodržovat předlohu reálné výstroje jednotky, za kterou danou misi hrajeme.
2. Členi skupiny SPARTANS jsou povinni mít u sebe tolik munice, kolik mají vizuálně na své výstroji (+2).
3. Členi skupiny SPARTANS nejsou schopni ovládat techniku, ke které nemají dostatečnou kompetenci. Tím se rozumí především těžká technika jakou jsou tanky, obrněná vozidla, jiný typ leteckého vybavení atp.
 

OOC ⚡️Zeus Team⚡️ 

1. [O] a [Q] akce musí být oznámena 2 dny předem.
Pokud velitel jednotky, či jeho zástupce neřekne jinak. Musí to být však stále nejméně 1 den před samotnou akcí!
2. [O]/[JO] akce musí být oznámena 4 dny předem.
Pokud velitel jednotky, či jeho zástupce neřekne jinak. Musí to být však stále nejméně 2 dny před samotnou akcí!
3. [N] a [N]/[JO] mohou být oznámeny kdykoliv.
4. [O] / [Q] a [N] mohou zeusovat pouze lidi s výcvikem.
– Mission Maker I. = Může zeusovat mise typu [N]
– Mission Maker II. = Může zeusovat mise typu [O] a [Q]
– Mission Maker III. = Může zeusovat celé kampaně, má přístup k serveru a kalendáři.
 

In-Game ⚡️Zeus Team⚡️& Zeusové

1. Zeusové nesmí používat tuto nepřátelskou techniku:
– Veškeré stíhací letouny
– Futuristicky vybavené nepřátelé
2. Zeusové nesmí v jedné oblasti mise mít více než 2 ozbrojené vrtulníky z čehož může být bojově aktivní pouze 1.
3. Zeusové nesmí používat příliš velké počty nepřátel.
 

MISE & VÝCVIKY

1. Mise je přednější než výcvik.
2. Oficiální mise je přednější než neoficiální mise.
3. Mise tvořena členem Zeus Teamu je přednější než mise tvořená klasickým členem skupiny.
4. V den [O]/[Q] a [N] mise je přísný zákaz mít výcvik. Pátek a sobotu je přísný zákaz mít výcvik, pokud je i na poslední chvíli oznámena mise. (Výjimká je možná pouze po dohodě s zeusem dané mise)

Voják Potřebujeme, abyste potvrdili, že souhlasíte se soubory cookie! Je to jen pro vás, dokud nesouhlasíte, takže se vás za pár kliknutí zeptám znovu.